Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Zondag 11 maart 2012 te 10:00 uur zal in het clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Als lid van de Viking bent u van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur tot 11 maart.

P.S. Het jaarverslag 2011 is per e-mail naar alle leden verstuurd. Mocht u hem niet hebben ontvangen, geef dit dan door aan het bestuur zodat die ervoor kunnen zorgen dat u alsnog het verslag ontvangt.