Extra algemene ledenvergadering

Aan de Leden van Kanovereniging Viking

Betreft: Extra algemene ledenvergadering op woensdag 10 februari om 21.00 uur in het clubhuis.

Kanovrienden,

Begin januari hebben wij het eerste deel van het project “kano-ergometers” afgerond. In de clubhuis staan nu in totaal vier DanSprint machines, die door onze topsporters al flink in gebruik zijn genomen.

Tijd nu voor het tweede deel van het project.

Voorafgaande en tijdens het plaatsen van de kano-ergometers hebben wij ons gebogen over de vraag waar we deze machines kunnen plaatsen. Duidelijk is de halterruimte te klein voor vier machines.

Na overleg met Kees Molman, de architect van ons clubhuis en consultatie bij de trainers en topsporters die de gebruikers van de machines zijn, heeft het bestuur een duidelijke voorkeur bemerkt voor het in gebruik nemen van het achterste deel van de kantine als kano-ergometer ruimte.

De wensen die we hebben omtrent geluiddichtheid (ze maken nogal wat herrie bij stevig gebruik), verlichting, luchtafvoer en temperatuurbeheersing maken een aanpassing van dat deel van clubhuis noodzakelijk.

Op dit moment maakt Kees Molman een tekening waarop te zien is hoe de ruimte zal worden afgescheiden van de bestaande kantineruimte. Zodra deze tekening gereed is zullen we die op de Viking website plaatsen. Zoals gebruikelijk trachten we alles te realiseren in eigen uitvoering en beheer; het is daardoor nog niet mogelijk om een goede kostprijs te noemen. Het bestuur gaat er van uit dat de totale kosten de € 4.000 niet zullen overschrijden.

Het bestuur vindt het van belang dat de leden kennisnemen van de plannen, en zich daarover kunnen uitspreken. Alle Vikingers worden daartoe uitgenodigd voor het bijwonen van de extra algemene ledenvergadering op woensdagavond 10 februari 2010 om 21.00 uur in het clubhuis.

Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Gelegenheid om de machines te bewonderen.
  3. Toelichting op het plaatsen van een geluiddichte wand in de kantine.
  4. Vragen en besluitvorming.
  5. Sluiting van de vergadering.

Met vriendelijke groet.

Kanovereniging Viking,

Pier Siersma, voorzitter.