Begrafenis Maria

Heel veel Vikingers waren afgelopen maandag aanwezig bij de begrafenis van Maria Yosef.
Hieronder de  tekst die Han Faas bij het graf heeft uitgesproken.

 


Lieve Maria,maria2a
Lieve Tamara, Yoni, Tobias en Sven, familie en belangstellenden,
Ik ben Han Faas, bestuurslid van kanovereniging Viking.
Het bestuur en de leden van Viking zijn dankbaar dat ons de gelegenheid wordt gegeven om afscheid te kunnen nemen van Maria.

Viking is de sportvereniging waar de beide kinderen en de schoonzoon van Maria lid zijn. Tamara vanaf haar tiende jaar. Yoni vanaf zijn negende en, Tobias sinds 2001. De contacten tussen Maria en Viking dateren dus al van begin 1994; ruim veertien jaar.

In die veertien jaar zijn er rondom Maria en haar kinderen zoveel fijne en leuke herinneringen; dit is helaas het moment om daarin vanuit de kanovereniging een afscheidsordening aan te brengen.

Voor velen van u zijn de sportieve prestaties van Tamara en Tobias bekend. Ook bekend is dat het leefklimaat waarin sportieve topprestaties kunnen worden geleverd in belangrijke mate worden beïnvloed door de steun van je omgeving. Dat zijn ouders, familie, vrienden, de sportvereniging en het sporttechnische kader dat beschikbaar is.

Tamara en zeker ook Yoni hebben over de steun die zij van Maria hebben ontvangen beslist niet te klagen. Op ruimhartige manier heeft zij hen de hulp geboden die een moeder aan haar sportende kinderen kan geven.
Je kinderen meenemen naar sportevenementen en daar hele dagen aanwezig zijn, ze moed inspreken als het even niet gaat, ze de weg wijzen hoe je op een andere wijze ook je doel kunt bereiken, en hen materiële steun geven op momenten dat zoiets nuttig en nodig is.

Voor Maria kwam daar nog iets bij nadat ze had vastgesteld dat Yoni bij de kanovereniging wel wat extra begeleiding kon gebruiken. Feitelijk werd ze steeds  enthousiaster en zo als dat nu eenmaal gaat: als echte schooljuf keek zij ook om zich heen om te zien of er nog meer te doen was.
Juist dit jaar heeft zij toegezegd om jeugdbegeleider te willen zijn, een voorstel waar Viking graag mee instemde. Haar eerste optreden was gepland in het afgelopen weekend.

Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.

Maria, je bent een inspirerende persoonlijkheid, je plotselinge dood heeft onze vereniging diep geschokt; bedankt dat je bij ons was.
Rust in vrede.

En jullie vier, Tamara, Tobias, Yoni en Sven houdt elkaar in liefde vast zoals Maria dat gewild heeft.

19 mei 2008
Kanovereniging Viking/Han Faas