Algemene ledenvergadering goed bezocht!

Voorgaande jaren werd de algemene ledenvergadering steeds op zondagochtend gehouden. Om meer leden bij de vergadering te betrekken werd de vergadering dit jaar op woensdag (club-) avond georganiseerd. Dit bleek het gewenste effect te hebben, de vergadering werd goed bezocht!
 
Tijdens de vergadering werden de sporters die in 2012 een kampioenschap hebben behaald nog eens in het zonnetje gezet. Zij kregen allemaal een Viking ‘kampioens’ t-shirt. Nogmaals gefeliciteerd allemaal.
 
De belangrijkste besluiten die op de vergadering heeft genomen zijn:
·         De reglementair aftredende bestuursleden Ineke Fagh-Bakker en Edwin de Nijs zijn allebei herkozen (unaniem).
·         Het financieel verslag over 2012 is goedgekeurd.
·         Het bestuursvoorstel om het ‘bouwonderhoudsfonds’ te laten groeien tot 10% van de verzekerde waarde van het clubhuis is aangenomen.
 
Dankzij de goede opkomst zal de vergadering van volgend jaar weer op de clubavond plaatsvinden.