Kernwaarden kanovereniging Viking

Wij zijn een kanovereniging die actief deelneemt aan wedstrijden en toernooien. Daarom organiseren we trainingen waarin we je uitdagen jezelf te overtreffen, ieder op zijn eigen niveau.

Dat willen we in een gezellige en veilige omgeving doen. Iedereen moet bij Viking plezier kunnen beleven aan de kanosport, zowel (jeugd)leden als hun ouders, verzorgers, supporters en begeleiders.

Daarom typeren de volgende 7 kernwaarden onze vereniging:

 • Sportiviteit
  We strijden sportief voor de overwinning

 • Betrokkenheid
  We laten de botenstalling, de kleedkamers en het clubhuis netjes achter
 • Eerlijkheid
  We blijven van elkaars spullen af

 • Vertrouwen
  We maken geen ongewenste foto’s of filmpjes

 • Respect
  We vechten niet en pesten elkaar niet

 • Loyaliteit
  We accepteren het gezag van de trainer, de wedstrijdleiding en het bestuur

 • Gastvrijheid
  We zijn blij met nieuwe leden en maken ze wegwijs in onze vereniging

-- // --

Contributie:

 

Artikel 1.

Op voorstel van het bestuur wordt door de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de statuten, de contributie die in het komende kalenderjaar per lid dient te worden betaald, vastgesteld.

Artikel 2.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie wordt elk kwartaal door de penningmeester geïncasseerd, tenzij het lid heeft aangegeven zelf tijdig voor betaling zorg te dragen.

Artikel 3.

Het bestuur stelt de contributie per 1 januari 2016 op:

Senioren (leden vanaf 18 jaar) betalen € 45,= per kwartaal.

Junioren (leden onder 18 jaar) betalen € 30,= per kwartaal.

Junioren (leden onder 18 jaar) die op hetzelfde woonadres bij de gemeente zijn ingeschreven betalen 75% van de normale contributie. Deze bedraagt € 22,50 per kwartaal.

Artikel 4.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 15 per lid.

 


Extra informatie Watersportverbond.

Leden van Viking, die lid zijn van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen, hebben recht op teruggave van teveel afgedragen contributie aan het Watersportverbond. Uitgangspunt daarbij is dat de betreffende watersporter slechts eenmaal contributie aan het Watersportverbond betaalt.

De jaarbedragen (2015) zijn € 22,70 voor een volwassen lid en € 9,85 voor gezinsleden en jeugdleden.

Een verzoek om teruggave dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar waarop de contributie betrekking heeft, ingediend te zijn bij het Watersportverbond.

U dient dit verzoek zelf bij het Watersportverbond in te dienen.

 

 

 

AANMELDING / OPZEGGING

 

Aanmeldingsformulier en Machtigingsformulier

Voor inschrijving als lid dient het aanmeldingsformulier te worden ingevuld en ondertekend.

Tevens dient het “machtigingsformulier automatische incasso” te worden ingevuld en ondertekend.

Beide formulieren te sturen naar:

De secretaris van:                               Kanovereniging Viking

                                                           Vikingpad 40

                                                           1034 VG Amsterdam

Of per email naar:                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inschrijfgeld

Bij aanmelding dient een eenmalig inschrijfgeld te worden betaald ten bedrage van € 15,00.

Restitutie van het inschrijfgeld is nimmer mogelijk

 

Zwemvaardigheid

Om lid te kunnen worden, moet men over voldoende zwemvaardigheid beschikken. Hiervoor moet aan het bestuur een geldig zwemdiploma overlegd kunnen worden.

Het bestuur kan in voorkomende gevallen verlangen dat een zwemproef wordt afgelegd.

 

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris.

Opzegging is mogelijk per 30 juni en per 31 december van elk jaar. Het bericht van opzegging dient tenminste 1 maand voor deze data, dus op 31 mei of 30 november bij de secretaris te zijn ontvangen.

pdf.pngaanmeldingsformulier10.pdf  pdf.pngmachtigingsformulier incasso.pdf

Op onderstaande tijden wordt er getraind door de verschillende groepen op de Viking. Onze topsporters zijn ook vaak op andere tijden te vinden. Als lid is het op ieder tijdstip mogelijk om zelf te gaan varen.

Trainingsgroep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
A     19:00 - 20:15     11:00-12:30 (vanaf eind oktober)  
B     19:00 - 20:15     11:00 - 12:30 (vanaf eind oktober)  
C 19:00 - 20:15 (alleen op afspraak)   19:00 - 20:15     11:00-12:30 (vanaf eind oktober)  
D 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30
(geen trainer)
  10:00 - 13:00

10:00 - 13:00
(geen trainer)
senioren 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00  

10:00 - 12:00
12:30 - 14:00
14:00 - 16:00

10:00 - 12:00
16:00 - 17:30

De trainers

Er zijn vele trainers op de Viking. Hieronder kunt u zien wie, welke training geeft.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (A en B groep op woensdag)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (D groep)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(C  groep op woensdag en zaterdag)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (senioren)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (A, B en C groep op zaterdag)

 

Routebeschrijving:

Komend vanaf noordelijke richting (de Coentunnel/ A8):

Neem de A10, ringweg Noord, richting Zeeburgertunnel (Utrecht/ Amersfoort). Neem de afslag S117, Kadoelen/ Landsmeer. Aan het einde van de afslag, bij de kruizing, rechtsaf. Je rijdt langs een benzinestation en langs de Mc Donalds. Er volgt een bocht naar links, na ongeveer 100 meter linksaf. Je komt nu op het Vikingpad. Direct na het bruggetje ligt het clubhuis van de Viking.
 
 
Komend vanaf zuidelijke richting (de Zeeburgertunnel):
Volg de A10 richting Zaandam/ Leeuwarden. Neem de afslag S117, Kadoelen/ Landsmeer. Aan het einde van de afslag rechtsaf. Je rijdt langs de BP, bocht naar rechts, onder het viaduct door. Je rijdt langs een benzinestation en langs de Mc Donalds. Er volgt een bocht naar links, na ongeveer 100 meter linksaf. Je komt nu op het Vikingpad. Direct na het bruggetje ligt het clubhuis van de Viking.

 Een kaartje

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/kvvi/domains/kvviking.nl/public_html/2011/images/stories/historie/bouwclubhuis2.jpg
There was a problem loading image /home/kvvi/domains/kvviking.nl/public_html/2011/images/stories/historie/bouwclubhuis1.jpg
There was a problem loading image /home/kvvi/domains/kvviking.nl/public_html/2011/images/stories/historie/clubhuisver1.jpg

Onze clubhistorie.

Kanovereniging Viking

is opgericht in 1930.
In de zomer van 1930 hebben leden van voetbalvereniging DWV (Door Wilskracht Verkregen) kanotochten door Waterland gemaakt. Dat is zo goed bevallen dat zij op woensdag 1 oktober 1930 de kanovereniging Viking hebben opgericht.
Het buitengewoon verstandige besluit van toen heeft inmiddels voor drie generaties in Amsterdam-Noord en haar omgeving tot veel vriendschap en goede sportieve prestatie geleid.

Het clubhuis staat in 1930 aan het Noord-Hollands kanaal bij de Krijtmolen. Amsterdam groeide en in Noord was een nieuw ziekenhuis nodig. Op de plek van ons gezellige clubhuis. De Viking moest verhuizen naar sportpark kadoelen. Het is begin 1981 en de Viking trek in de tijdelijke behuizing. Vier loodsen, twee voor de kano's, een voor de kleedkamers en een voor de kantine. Het gaat goed met de Viking.

Augustus 1991 paniek, er is brand. De loods die in gebruik is als kantine staat in brand. Hij brand tot de grond toe af, gelukkig blijven de andere loodsen onbeschadigd. Nu breek er een periode aan waarin de kantine in de kleedkamer-loods komt, klein maar gezellig. De behoefte aan een nieuw clubhuis wordt nu zeer dringend. Op 8 september 1994 is het allemaal begonnen. Het terrein werd bouwrijp gemaakt. Hier de hoogte punten van de bouw van ons clubhuis.bouwclubhuis2

22 september 1994: De Bouwvergunning word op verleend.

27 december 1994: Rond 10:00 wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe clubhuis.

16 december 1995: Het hoogste punt wordt bereikt.

eind mei 1996: De muren zijn gemetseld.bouwclubhuis1

eind december 1997: Het Dak is dicht, de toekomstige dameskleedkamer wordt ingebruik genomen als kantine.clubhuisver1

voorjaar 1999: De kantine is ingebruik, de douches doen het en de bootenstalling wordt bijna weer te klein.

Oktober 2000: Officiele ingebruik name Clubhuis.

Het mooie clubhuis zorgt voor vele complimenten van voorbijgangers. Eindelijk voel je je trots als je zegt: kijk dat is ons clubhuis.